หน้าแรก

S.K.S InterSupply Co.,Ltd.   

   เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านงานของระบบ ปั้มลม และ ไฮดรอลิค ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน     อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ทางระบบไฟฟ้า และวาล์วต่างๆ บริษัทฯ เรามี  Supplier อยู่หลายประเทศไว้คอยบริการท่าน เช่นประเทศ อิตาลี เยอรมันนี อเมริกา จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นต้น

 

                                                    งานบริการต่างๆ        

               พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังมีบริการตรวจเช็ค , ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปั้มลมแบบ เทอร์โบ สกรู ลูกสูบ พร้อมกับงานในระบบไฮดรอลิค และ รวมถึงงานทำความสะอาดระบบน้ำมัน ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น งานระบบส่งกำลัง Steam Turbine    งานทำความสะอาดถังน้ำมันหล่อลื่นและรับกรองระบบน้ำมันให้สะอาดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

          

                     เรามั่นใจในศักยภาพว่าเราสามารถที่จะตอบสนองความ

                  ต้องการของท่านฯด้วยสินค้าคุณภาพ

          ราคาที่เหมาะสมและการบริการที่รวดเร็วประทับใจ

   

    • รูปภาพ14.png
      ทางบริษัทฯ รับดูแลเครื่องทำลมแห้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรของท่านให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้...

    • ตรา web.png
      เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านงานของระบบ ปั้มลม และ ไฮดรอลิค ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ทางระบบไฟฟ้า และวาล์วต่างๆ บร...
Visitors: 219,447