Air/Oil Separator Element

  Air/OilSeparator Filter มีหน้าที่ดักน้ำมันที่ติดไปกับลม

ในปั้มลมแบบสกรูซึ่งจะช่วยให้น้ำมันที่หล่อเลี้ยงเครื่องจักรยัง
คงมีอยู่ในระบบ ซึ่งจะได้ไม่หลุดติดไปกับลมที่ถูกอัด จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระบบปั้มลมแบบสกรู ซึ่ง Filter นี้มีอยู่หลายลักษณะซึ่งอยู่กับการออกแบบของเครื่องโดยทางบริษัทฯ คำนีงถึงคุณสมบัติของการดักน้ำมันนี้ซึ่งอายุโดยการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000-6,000 ชั่วโมง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitors: 218,692