Air Compressor

   ทางบริษัทฯ มีการบริการในส่วนของเครื่องอัดอากาศ

ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Part ต่างๆ และงานบำรุงรักษา

เครื่องอัดอากาศแบบรายปี งานบริการซ่อมเมื่อเครื่องเกิด

ปัญหาพร้อมกับให้คำปรึกษา

- งานบริการตรวจเช็คเครื่องจักร

- งานบริการซ่อมเครื่องอัดอากาศ

- งานแก้ไขปรับปรุงในระบบลม

- งานทำความสะอาดตัวระบายความร้อน


 • 7.png
  ทางบริษัทมี Air Filter ที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน รวมไปถึงงานสั่งทำAir Filteตามความต้องการซึ่งทางบริษัทของเราสามารถที่จะดำเนินการจัดหาสินค้าตามสเปคของท่านได้ตามความ...

 • รูปภาพ1.jpg
  เราคำนึงถึงการใช้งานของ Oil Filter ที่มีคุณภาพในการกรองสิ่งสกปรกในน้ำมันเพื่อให้ระบบน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและไมก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนของเครื่องจักร เราจึงควรเลื...

 • รูปภาพ10.png
  Air/OilSeparator Filter มีหน้าที่ดักน้ำมันที่ติดไปกับลม ในปั้มลมแบบสกรูซึ่งจะช่วยให้น้ำมันที่หล่อเลี้ยงเครื่องจักรยังคงมีอยู่ในระบบ ซึ่งจะได้ไม่หลุดติดไปกับลมที่ถูกอัด จึงนับได้ว่...

 • รูปภาพ10.png
  Oil cooler A fixed tube sheet design makes tube side cleaning easy. The oil is not very dirty but the coolant is very dirty, so the oil cooler is best suited in areas where the tu...

 • ทางบริษัทของเรามีบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงปั้มลมชนิด สกรู ทุกยี่ห้อโดยทางเรามี Spare Part ของแต่ละรุ่นยี่ห้อต่างๆไว้คอย บริการท่าน

 • ทางเรามีอะไหล่ของปั้มลมไว้คอยบริการโดย อะไหล่ที่ทางเราจัดจำหน่ายเป็นอะไหล่เทียบเท่าของแท้ และสามารถใส่หรือใช้งานแทนได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขใดๆต่อเครื่องจักรของท่าน
Visitors: 218,690