Off-Line Filtration

  ทางบริษัท ฯ รับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุกชนิดพร้อมบริการ
ล้างทำความสะอาดถังพักน้ำมันทุกขนาด และบริการกรอง
น้ำมันให้สะอาดเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นและเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบได้ ทั้งนี้ทางเรา
ยังมีบริการตรวจวัดค่าความสะอาดของน้ำมัน ISO หรือ
ค่า NAS ซึ่งการกรองน้ำมันนี้จะช่วยให้ท่านลดภาระค่าใช้
จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแต่ละครั้งได้ โดยน้ำมันไฮดรอลิค
สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 3 ปีถ้ามีการทำความสะอาด
น้ำมันโดยสม่ำเสอม ทางเราทราบถึงภาระที่ท่านต้องจ่าย
ให้กับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ที่มีราคาสูง โดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ครับ ทางบริษัทฯยินดีให้บริการ
Visitors: 218,693